ล็อค ID

หมายเหตุ!เมื่อท่านยื่นขอใช้บริการแล้ว ระบบจะทำการล็อคเป็นเวลา 168ชั่วโมง หลังจากนั้นระบบจะปลดล็อคให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการปลดล็อค ID ก่อนเวลา ที่กำหนด ต้องยื่นขอบริการปลดล็อค ID ในขณะที่คุณทำการล็อค ID จะไม่สามารถเติมเงินได้