ลบรหัสผ่านคลังหรือรหัสผ่านแลกเปลี่ยนGold

หากรหัสผ่านการแลกเปลี่ยนGoldหรือรหัสผ่านคลังตัวละครหาย สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อตั้งค่าใหม่ได้

หมายเหตุ:ฟังชั่นนี้จะรีเซ็ตรหัสผ่านการแลกเปลี่ยนGoldหายและรหัสผ่านคลังตัวของตัวละครพร้อมกัน

แจ้งเตือน:

1、ฟังก์ชั่นนี้จะลบรหัสผ่านการแลกเปลี่ยนGoldหายและรหัสผ่านคลังพร้อมกัน

2、หากคุณดำเนินการในขณะที่ตัวละครออนไลน์ จะถูกบังคับให้ออฟไลน์ 5 นาที