กู้คืนไอเทม

ในการกู้คืนไอเทมต้องเป็นไปตาม2 เงื่อนไขนี้:

1.ไอเทมถูกแฮคไม่เกิน 72 ชั่วโมง
2.บริการกู้คืนไอเทมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถใช้งานได้ปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ!อีเมลเป็นสิ่งเดียวที่สามารถรับรองการกู้คืนไอเทมได้ โปรดระวัง

* กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ตามความเป็นจริง เพื่อง่ายต่อการกู้คืนไอเทม